بلاگ

...
اتصال ایمیل به سیستم تیکتینگ سپهر گستر

اتصال ایمیل به سیستم تیکتینگ سپهر گستر از روش هایی مدیریت ایمیل و کار تیمی است که منجر به ارتقا سطح رضایت مشتری و سرعت پاسخگویی بالاتر خواند

...
برای بهتر ساختن واحد خدمات پس از فروش

برای بهتر ساختن واحد خدمات پس از فروش روش های متفاوتی مبتنی بر آموزش و نرم افزار تیکیتگ است که عوامل موثر بر ارتقای رضایت مشتریان با help desk بیا

...
چطور نرم افزار تیکتینگ سپهر گستر می تواند به فروش شما در اینستاگرام کمک کند

ثبت سفارشات در ایسنتاگرام را میتوان با کمک نرم افزار تیکت سپهر گستر خیلی ساده و کاربردی مدیریت کرد