راهنما استفاده از نرم افزار تیکتینگ سپهر گستر


فهرست بخش های مختلف نرم افزار تیکت سپهر گستر

 

تعاریف اولیه 

نحوه ایجاد کارشناس و کاربر

نحوه تنظیم لیست اطلاع رسانی به کارشناس

نحوه ارسال تیکت از طرف کارشناس به کاربر

نحوه مشاهده تیکت ها از پنل کارشناساس

نحوه گروه بندی کارشناسان و کاربران

 

تعاریف اولیه

مدیر در این نرم افزار همان کارشناس است.
کاربر در این نرم افزار همان کاربران یا مشتریانی هستند که در محیط کاربری خود وارد میشوند و برای سازمان یا شرکت تیکت ارسال میکنند.
کارتابل کارشناس : با توجه به گروه بندی که در کارشناسان صورت میگیرد تیکت هایی که به آن گروه ارسال میشود برای کارشناس قابل دیدن و مدیریت است .  
گروه ها یا دپارتمان ها : در این نرم افزار می توان گروهی از کارشناسان را ایجاد کرد و به صورت تکی و چندتایی به یک گروه تیکت ارسال کرد.

 

نحوه ایجاد کارشناس و کاربر


 عضویت کارشناسان
 از منو اصلی کاربران و مدیران سیستم / ایجاد مدیر  شوید و با انتخاب ایجاد مدیر میتوانید مدیر یا کارشناس ها را ایجاد کنید.

 عضویت کاربران
 به ۲ صورت امکان پذیر است ( عضویت توسط کارشناسان - عضویت توسط شخص از روی سایت ) جهت ایجاد کاربر از سمت کارشناس کاربران و مدیران سیستم / ایجاد کاربر

 

نحوه تنظیم لیست اطلاع رسانی به کارشناس

کارشناس ها به صورت پیش فرض از ایجاد و پاسخ هایی که در تیکت ها ثبت شده است از طریق ایمیل ، پیامک و پوش نوتیفیکیشن مطلع شوند لذا گاهی اوقات حجم دریافت اطلاع رسانی ها به اندازه ای بالا میرود که کارشناس تصمیم میگیرد که به طور کلی اطلاع رسانی ها را مسدود کند یا اینکه تنها از برخی کاربران اطلاع رسانی بگیرد برای این منظور ما سه روش برای کنترل اطلاع رسانی ایجاد کرده ایم .

جهت ورود به این بخش از منوکناری در محیط مدیریتی وارد مسیر زیر شوید

سیستم تیکتینگ (دستور کار ) / مدیریت تیکت / لیست اطلاع رسانی اپراتور

این قسمت به دو بخش کلی تقسیم می شود تنظیمات دریافت اطلاع رسانی و فهرست ارسال کنندگان مشخص شده در بخش اول کنترل اطلاع رسانی در ۳ وضعیت قابل اجرا است که در پایین معرفی شده است و در بخش دوم میتوانید لیست کاربرهای مورد نظر را ایجاد کنید.

۱- دریافت اطلاع رسانی از همه ارسال کنندگان

در صورتی که در وضعیت شماره ۱ باشد اطلاع رسانی در ایجاد و ارسال پاسخ از طرف کاربران به کارشناس صورت می گیرد .

- فهرست اطلاع رسانی خالی باشد یا مقدار داشته باشد تفاوتی ندارد. 

۲- همه ارسال کنندگان بجز موارد انتخابی (لیست سیاه)

در این روش میتوان برخی از کاربران را در لیست سیاه قرار داد و از سایر ارسال کنندگان اطلاع رسانی انجام شود.

- لازم است که لیست اطلاع رسانی با انتخاب کاربرها مشخص گردد.

۳- فقط ارسال کنندگان انتخاب شده (لیست سفید)

در این وضعیت اطلاع رسانی از همه افراد مسدود میشود و فقط ار افراد انتخاب شده اطلاع رسانی به کارشناس انجام شده است 

در صورتی که بخواهید از هیچ شخصی هیچ اطلاع رسانی انجام نشود کافی است وضعیت را روی شماره ۳ قرار بدهید و لیست کاربران انتخاب شده را خالی باشد

- لازم است که لیست اطلاع رسانی با انتخاب کاربرها مشخص گردد یا خالی باشد.

 

نحوه ارسال تیکت از طرف کارشناس به کاربر

کارشناس با ورود به منو سیستم تیکتینگ (دستور کار ) / ارسال تیکت را باز کند و با ورود عنوان و محتوای تیکت به یک کاربر یا گروهی از کاربران یا کارشناسان تیکت را ارسال نماید.

 

نحوه مشاهده تیکت ها از پنل کارشناس

با ورود به منوی سیستم تیکتینگ (دستور کار ) / همه تیکت ها لیست کاملی از تیکت هایی که در کارتابل آنها قرار گرفته است را مشاهده کنند.

 

نحوه گروه بندی کارشناسان و کاربران

در بخش کارشناسان هنگامی که گروهی تحت عنوان پشتیبانی فنی ایجاد می گردد کاربران میتوانند به آن گروه تیکت ارسال نمایند و طبیعتا گروه کارشناسان شامل افراد مشخصی است که در گروه قرار گرفته اند جهت ایجاد گروه کارشناسان سیستم تیکتینگ (دستور کار ) / مدیریت تیکت ها / گروه ها انتخاب گردد و بعد در صفحه ایجاد گروه نوع گروه را کارشناسان قرار دهید و اعضای گروه را هم به صورت تکی و چندتایی می توانید انتخاب نمایید. 

 

https://sepehrgostar.com/l/help