آموزش ویدیویی نرم افزار تیکتینگ سپهر گستر

نرم افزار تیکتینگ یا help desk به شما کمک میکند ساده تر با مشتریان یا پرسنل شرکت یا سازمان خود در ارتباط باشید .

آموزش کلی در خصوص استفاده درون سازمانی نرم افزار تیکتینگ