لیست تغییرات نسخه


به روزرسانی 14010506

سطوح دسترسی زیر اضافه شده اند بخش سطوح دسترسی میتواند به واسطه نقش ها محدودیت های مختلفی را برای کارشناس ایجاد کند

  1. کاربران - لیست 
  2. کاربران - ایجاد
  3. کاربران - ویرایش
  4. گروه های کاربران
  5. تنظیمات سیستم های اطلاع رسانی
  6. محدود سازی IP ورود به ادمین
  7. ایجاد بکاپ پایگاه داده
  8. مدیریت فیلدهای سفارشی
  9. نگهداری و بهینه سازی سیستم
  10. گزارش فعالیت کاربران

مدیران یا کارشناسان میتوانند با بر اساس سطوح دسترسی مشخصی که دارند از پنل کاربری خود استفاده کنند . مثلا مدیر کل میتواند سایر کارشناسان را ایجاد کند اما کارشناس تیکت فقط میتواند در بخش تیکت دسترسی داشته و ارتباطی با ایجاد سایر کارشناسان ندارد . 

در نرم افزار تیکت سپهر گستر شما میتواند نقش های مختلفی را ایجاد نمایید و نقش ها را بر اساس نیازهای سازمان به مدیران مختلف تخصیص دهید.

به روزرسانی 14010502

رفع مشکلات مربوط به ارجاع تیکت به دپارتمان یا گروه های مختلف